Liên hệ đặt hàng

Hotline : 0905850200

9:00-21:30 (Giờ Mở Cửa)

10:30-20:30( Giao Hàng /Delivery)

Thứ ba, 05/11/2019

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI ĐẠI HỌC SƯ PHAM ĐÀ NẴNG 

THÁNG 10/2019

+ TIỆC TEABREAK

+ TIỆC BUFFET