Liên hệ đặt hàng

Hotline : 0905850200

9:00-21:30 (Giờ Mở Cửa)

10:30-20:30( Giao Hàng /Delivery)

Cửa hàng Koko Green

KOKOGREEN KAFE

234 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

0905 850 200

www.facebook.com/kokogreendanang