Liên hệ đặt hàng

Hotline : 0905850200

7:00-22:00

8:00-20:00( Giao Hàng)

Gạo lứt Cá Hồi

KoKo Green

Giá: 109.000 đ

Giá: 129.000 đ

Salad Cá Hồi

KoKo Green

Giá: 109.000 đ

Giá: 129.000 đ

Salad Cá Hồi Steak

KoKo Green

Giá: 149.000 đ

Giá: 189.000 đ

Gạo lứt Tôm Trứng

KoKo Green

Giá: 69.000 đ

Gạo lứt Cá Cam

KoKo Green

Giá: 65.000 đ

Salad Đậu Phụ

KoKo Green

Giá: 49.000 đ