Liên hệ đặt hàng

Hotline : 0905850200

9:00-21:30 (Giờ Mở Cửa)

10:30-20:30( Giao Hàng /Delivery)

Thứ tư, 13/11/2019

VINMEC - VINUNI Open House

Tiệc Teabreak cho ngày Open House vủa Đại Học VINUNIVERSITY tại Bệnh Viện Vinmec Đà Nẵng