Liên hệ đặt hàng

Hotline : 0905850200

9:00-21:30 (Giờ Mở Cửa)

10:30-20:30( Giao Hàng /Delivery)

Thứ ba, 13/08/2019

Tiệc Khai Trương

Tiệc Mặn Ngọt Kết Hợp 

Dành cho những buổi khai trương cao cấp 

Liên hệ đặt tiệc outside catering : 0905 69 3834

Tiệc teabreak - Tiệc Buffet