Liên hệ đặt hàng

Hotline : 0905850200

9:00-21:30 (Giờ Mở Cửa)

10:30-20:30( Giao Hàng /Delivery)

Thứ sáu, 19/10/2018

Tiệc Buffet Hội Nghị SPISE

Tiệc Buffet Hội Nghị Khoa Học SPISE do Đại Học Bách Khoa TP Hò Chí Minh tổ chức tại Đaị Học Đà Nẵng