Liên hệ đặt hàng

Hotline : 0905850200

9:00-21:30 (Giờ Mở Cửa)

10:30-20:30( Giao Hàng /Delivery)

Thứ tư, 04/09/2019

LOTTE DUTY FREE

SỰ KIỆN TIỀN KHAI TRƯƠNG LOTTE DUTY FREE

CATERING cho hơn 500 khách tại cung thể thao Tiên Sơn ngày 27/09/2019