Liên hệ đặt hàng

Hotline : 0905850200

7:00-22:00

8:00-20:00( Giao Hàng)

Thứ sáu, 19/10/2018

Tiệc Buffet Hội Nghị SPISE

Tiệc Buffet Hội Nghị Khoa Học SPISE do Đại Học Bách Khoa TP Hò Chí Minh tổ chức tại Đaị Học Đà Nẵng